barnehage
Nå er det tid for barnehagestart og frist for å søke om opptak i barnehage. Foto: Oslo kommune

15. august er ny søknadsfrist for barnehage i Oslo

I år er første gang Oslo kommune har to opptak med en egen frist for barn født i oktober eller november. Disse barna har lovfestet rett på barnehageplass hvis de søker før fristen 15. august.

Om lag 7900 barn med lovfestet rett til plass i august og september har allerede fått tilbud om barnehageplass gjennom vårens opptak. Med nytt opptak i august vil foreldrene til barn født i oktober eller november 2017 få bedre tid på seg å søke barnehageplass.

Den nye fristen gir også de som flytter til Oslo i løpet av våren og sommeren bedre muligheter å få plass i barnehage.

Fra barnet fyller ett år

Retten til plass i oktober og november gjelder oppstart i løpet av den måneden som barnet fyller ett år.

Foreldre kan sette opp fem ulike barnehager i prioritert rekkefølge i søknaden, og hvis det er mulig vil de få tilbud om oppstart i en av de ønskede barnehagene. Er det ikke ledig plass i en av de søkte barnehagene, vil de få tilbud om plass i en annen barnehage i Oslo.

Tilbud om barnehageplass

De første tilbudene etter fristen sendes ut 6. september. De som får tilbud må takke ja til tilbudet innen 10 dager, hvis de ønsker plassen, ifølge pressemeldingen fra byrådsavdelingen for oppvekst og kunnskap i Oslo.

De som søker etter fristen, eller de som fyller ett år etter november, vil være med i løpende opptak til plasser som blir ledige gjennom året. 1. mars 2019 er det ny søknadsfrist for barn med lovfestet rett i august og september, samt for de som ønsker å bytte barnehage fra august.

Totalt går det ca. 37 000 barn i barnehage i Oslo.

MELD DEG PÅ NYHETSBREVET VÅRT

Kommentarer