Gyldenløves gate 38
Strid rundt honorar da den ærverdige trebygningen på Frogner skulle selges for 37 millioner kroner. Foto: Truls Baraldsnes

­­­Håndverker krevde 200.000 i suksesshonorar for leiligheter han ikke solgte

Oslo tingrett behandlet salg av ærverdig trebygning på beste vestkant. Inn på arenaen kom en håndverker som lovet raskt salg.

37 millioner kroner ble til slutt den samlede salgssummen for tre fasjonable Frogner-leiligheter i 2014. Av summen på 37 millioner, krevde en 53 år gammel håndverker 200.000 kroner i såkalt suksesshonorar for sin rolle som mellommann i salget. Selv om håndverkeren ikke var direkte involvert i salget.

Partene møttes nylig i tingretten tre år etter at leilighetene ble solgt. Stridens kjerne var hvorvidt den nå 53 gamle håndverkeren hadde krav på honorar for å ha formidlet kontakt mellom selgerne via en maler og en advokat til en annen advokat. Sistnevnte advokat betalte 37 millioner kroner og endte til slutt som kjøper av de tre fasjonable leilighetene på Oslos beste vestkant.

Rutinert eiendomsmegler ga opp

I 2014 kom håndverkeren i kontakt med de fem opprinnelige eierne, to ektepar og mor til en av ektefellene. Ekteparene og moren ønsket å selge sine tre eierseksjoner i den ærverdige trevillaen på Frogner.

En av Oslos mest kjente eiendomsmeglere hadde uten hell i lengre tid forsøkt å få solgt de tre leilighetene. Eiendomsmegleren er kjent for kjøp og salg av eiendommer og leiligheter i Oslos dyreste strøk. Men megleren klarte ikke å finne kjøpere som var villig til å betale det de to ekteparene og moren krevde.

Inn på arenaen kommer håndverkeren, som ikke er eiendomsmegler. 53-åringen mener det ble gjort en avtale mellom ham og selgerne om at han skulle bistå dem med å finne kjøpere som var villig til å betale 37 millioner kroner.

Gyldenløves gate 38
Rutinert eiendomsmegler ga opp å selge Frogner-bygningen da eierne krevde 37 millioner kroner. Foto: Truls Baraldsnes

Utenlandsk maler med gode kontakter

Oslo-mannen arrangerte i 2014 og 2015 flere visninger og holdt møter med både arkitekt og flere som var interessert i å kjøpe leilighetene. Samtidig formidlet han også kontakt med en utenlandsk maler, som ble leietaker i en av de tre leilighetene ekteparene og moren ønsket å selge. Men noe særlig suksess i sin rolle som mellommann eller eiendomsmegler hadde ikke den 53 år gamle håndverkeren. Leilighetene i den flotte bygården forble usolgt.

Men håndverkeren hadde kontakt med en utenlandsk maler. Sistnevnte ble etterhvert leietaker i en av leilighetene. Og maleren hadde kontakt med en advokat som igjen kjente en annen advokat. Sistnevnte var svært interessert i å kjøpe de tre Frogner-leilighetene og kunne legge 37 millioner kroner på bordet.

Lur advokat fikk med bror

Problemet var imidlertid loven som begrenser antallet eierseksjoner en enkeltperson kan eie i sameiet. En person kan kun stå som eier av to seksjoner i den flotte Frogner-gården. Dette løste advokaten ved å føre opp sin bror som ny eier av en av de tre nyinnkjøpte leilighetene. Dermed gikk salget i orden og de to ekteparene og moren kunne få sine 37 millioner kroner.

Det er rundt dette tidspunktet håndverkeren som i sin tid tilbød seg å bistå selgerne mener han har krav på et såkalt suksesshonorar på 200.000 kroner. Problemet er at det ikke er blitt lagt frem noen dokumentasjon på en skriftlig avtale mellom håndverkeren og ekteparene og moren som solgte for tilsammen 37 millioner kroner. Dermed ble det med påstand mot påstand i tingretten. Selgerne la aldri skjul på at de hadde latt håndverkeren vise frem leilighetene. Men de benektet at han var lovet et honorar dersom han formidlet et salg.

Tapte og må betale over 50.000 i saksomkostninger

I dommen fra Oslo tingrett heter det: «Retten kan ikke se at det forhold at seksjonseierne var kjent med at håndverkeren var på eiendommen noen ganger sammen med interessenter, med rimelighet kunne oppfattes slik at det ble etablert en avtale om å betale suksesshonorar dersom en av interessentene var villig til å kjøpe eiendommen. For retten fremstår det som mest sannsynlig at 53-åringen påtok seg å formidle kjøper til eiendommen fordi han var interessert i eiendommen for å få oppdrag til sin håndverkervirksomhet».

Til slutt endte det med at de opprinnelige eierne av Frogner-leilighetene ble frifunnet. 53-åringen fikk ikke medhold i at han hadde krav på et suksesshonorar på 200.000 kroner pluss renter. I stedet endte saken i tingretten med at håndverkeren må betale tilsammen over 53.000 kroner i saksomkostninger.

MELD DEG PÅ NYHETSBREVET VÅRT

Kommentarer